Ưu điểm của dịch vụ
  • Lượt truy cập lớn với công suất cao.
  • Link truy cập tùy biến số lượng lớn.
  • Visitor có IP tại Việt Nam.
  • Các traffic đều là Direct traffic.
  • Trình duyệt đa dạng và cài AlexaToolbar.
  • Tỉ lệ pageviews/visits có thể thay đổi.
  • Tỉ lệ Bounce Rate thấp (<50%).
  • Giá thành dịch vụ rẻ nhất.