Gói dịch vụ
Số lượt truy cập Giá thành (VND)
10.000 170.000
20.000 300.000
50.000 750.000
100.000 1.400.000
200.000 2.700.000
300.000 4.000.000
500.000 6.500.000
1.000.000 10.000.000