Điều khoản sử dụng

* Những điều bạn không được phép:

- Sử dụng website bất hợp pháp.

- Website dành cho người lớn, phát xít, phản động, phân biệt chủng tộc hay bất kỳ loại tài liệu nào sẽ dẫn đến hành vi phạm tội, trái với thuần phong mỹ tục và luật pháp Việt nam.

- Website có sử dụng Popup, Banner Farms, Busters Frame, Tự động Refresh, Âm thanh, Clip.

- Website phát tán Virus, Mã độc, chuyển hướng và các Website không hoạt động.

* Dịch vụ của Tangtruycap:

- Tangtruycap là một dịch vụ cung cấp cho bạn không có bảo lãnh. Bất kỳ các khoản tín dụng miễn phí hoặc đã mua đều không được hoàn lại. Tangtruycap không chịu trách nhiệm về các khoản tín dụng không chính xác được sử dụng.

- Bạn thừa nhận Tangtruycap không phải là một chương trình đầu tư, chương trình tiếp thị đa cấp, giải pháp "làm giàu nhanh chóng", hoặc liên doanh tương tự khác. Bạn xác nhận bạn sẽ không sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thúc đẩy bất kỳ mục đích vô đạo đức hay bất hợp pháp nào. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này bạn phải rời khỏi Tangtruycap ngay lập tức.

- Bởi tiếp tục sử dụng trang web này bạn đang bị ràng buộc bởi thỏa thuận này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ giữ tất cả các thông tin được cung cấp bởi Tangtruycap. Bạn không được phép sao chép hoặc bình luận hoặc có hành động nào phá hoại làm ảnh hưởng đến Tangtruycap và bạn phải chấp nhận bất kỳ những thiệt hại hoặc chi phí bồi thường vi phạm bao gồm cả các đại lý hoặc công ty mà bạn có thể liên quan.

- Bạn đồng ý không phá hoại phần cứng hoặc phần mềm được thiết kế và phát triển bởi Tangtruycap vì lợi ích của tất cả thành viên.

- Khi một tài khoản được thiết lập, Bạn đã thỏa thuận cung cấp chính xác thông tin và đồng ý rằng, thông tin đó có thể được sử dụng cho Tangtruycap để liên hệ với bạn. Bất kỳ thông tin không chính xác có thể dẫn đến các tài khoản của bạn bị đóng.

- Thông tin được đưa ra trong đăng ký sẽ không được bán hoặc cho bất kỳ bên thứ 3 mà không có sự cho phép bằng văn bản của thành viên, trừ khi yêu cầu của pháp luật. Bạn đồng ý không thu thập bất kỳ thông tin nào của các thanh viên khác có thể sẽ được lưu trữ tại các máy chủ của chúng tôi.

- Trong khi Tangtruycap có biện pháp để ngăn chặn thông tin gây khó chịu, các người sử dụng thừa nhận rằng bất kỳ nội dung tìm thấy trên máy chủ của chúng tôi có thể không được kiểm soát bởi Tangtruycap, và Tangtruycap không thể chịu trách nhiệm về nó.

- Người sử dụng đồng ý không buộc Tangtruycap chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung, liên kết, quảng cáo, trục trặc trang web, chuyển hướng hoặc bất kỳ sự kiện nào có thể gây ra thiệt hại về tinh thần, thể chất hoặc tài sản.

- Bạn đồng ý rằng Tangtruycap có thể đơn phương chấm dứt tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào) hoặc ngăn cấm sử dụng Dịch vụ, và loại bỏ bất cứ nội dung nào vi phạm Dịch vụ, hoặc nếu Tangtruycap biết được rằng bạn có vi phạm hoặc hành động trái với các cam kết trong bản thỏa thuận này.

- Giao dịch với các nhà quảng cáo được thực hiện của riêng bạn và Tangtruycap có thể không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào của nhà quảng cáo.

- Bạn đồng ý duy trì một địa chỉ email hợp lệ và tài khoản của bạn chỉ được kích hoạt khi bạn đã xác minh địa chỉ email của bạn bằng cách nhấp vào một liên kết trong email gửi đến cho bạn ngay sau khi đăng ký. Bằng cách đó bạn đồng ý để nhận email từ Tangtruycap trong đó sẽ bao gồm các thông báo hệ thống và thông tin tiếp thị. Đây là một dịch vụ và bạn có thể chọn để nhận được email hay không bằng cách chỉnh sửa trong Hồ sơ cá nhân của bạn.