Quy trình thực hiện
Các bước thực hiện:
  • Bước 1: Lựa chọn gói dịch vụ theo bảng giá.
  • Bước 2 : Add tài khoản của chúng tôi để xem tình trạng website của bạn.
  1. Bạn cài https://www.google.com/analytics/ lên website.
  2. Add user của chúng tôi là : [email protected]
  3. Bạn vào Analytics Settings -> Profile Settings -> Users with Access to Profile -> + Add user
  • Bước 3: Tiến hành thực hiện tăng pageview:

  1. Khi chúng tôi thấy được thống kê website của bạn, chúng tôi sẽ tính pageviews trung bình 30 ngày gần nhất của website bạn lấy làm số lượng thực tế bạn có.
  2. Từ đó chúng tôi sẽ sử dụng các nghiệp vụ của mình để có nhiều khách hàng truy cập trực tiếp tăng lượng pageviews mỗi ngày của bạn lên theo đúng gói bạn chọn lựa.
  3. Con số đăng ký không nhất thiết chính xác từng pageview mỗi ngày, có thể sẽ bù trừ các ngày cho nhau nhưng lượng tổng sẽ đảm bảo đủ cho bạn.
Ví dụ, website của bạn hiện tại có khoảng 1000 pageviews mỗi ngày (trung bình của 30 ngày), bạn dùng dịch vụ tăng lượt truy cập, chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm 4000 pageviews và website của bạn được GA cho thấy có khoảng 5000 pageviews mỗi ngày.