Cách thanh toán
Qua ví Ngân lượng : [email protected]

Qua chuyển khoản ngân hàng, bạn vui lòng đến ngân hàng hoặc ATM để chuyển tiền vào tài khoản dưới đây:

Tài khoản số: 92528889

Mở tại : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB – Phòng giao dịch Trần Đại Nghĩa