Khách hàng - Đối tác
Hiện tại Tangtruycap đã thực hiện dịch vụ cho hơn 120 trang web, hiện tại luôn có gần 10 khách hàng sử dụng dịch vụ liên tục hàng tháng. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ trên 4 năm mà chưa có website nào sử dụng dịch vụ bị các bộ máy tìm kiếm banned, đảm bảo các bài viết của bạn được đánh chỉ số nhanh.